IFTIN

Stichting IFTIN werkt samen met een aantal andere organisaties en partners. Daarnaast zijn er organisaties en instanties die met financiële ondersteuning cruciaal zijn bij de projecten van Stichting IFTIN.

Skanfonds - geeft mensen de kans
www.kansfonds.nl
Oranje Fonds - voor sociale initiatieven
www.oranjefonds.nl
Projecten in Nederland
www.knr.nl/pin
Servicepunt Emancipatie
Netwerk van organisaties voor emancipatie in Amsterdam
www.spe-amsterdam.nl
Gemeente Amsterdam
www.amsterdam.nl

Nieuws

Nieuwsbrief September

In de nieuwsbrief van september lees je over de opendag in de Mansvelt, programma opvoedcoach en de activiteiten in Amsterdam.  |  lees meer »

Projecten

Programma Opvoedcoach

In het kader van het programma ' Collectieve Zelfredzaamheid Vluchteling (opvoedcoach)' wil Stichting IFTIN de kennis en vaardigheden vergroten van vluchteling gezinnen over de opvoeding in Nederland. Aan de andere kant wil IFTIN een brugfunctie vervullen tussen de Nederlandse zorginstellingen en Vluchteling ouders.  |  lees meer »

Video

Startbijeenkomst Opvoedcoach voor de moeders Somalische TV