IFTIN

Stichting IFTIN bereikt haar doelstellingen door onder andere:

  • Het Organiseren van voorlichtingen en bijeenkomsten voor Somalische ouders met oog op gedragsverandering.
  • Het geven van trainingen aan Sleutelpersonen om de vrouwen en moeders te begeleiden en te coachen.
  • Het Organiseren van netwerkbijeenkomst voor professionals om met oog op culturele verschillen optimaal te communiceren met ouders over participatie, emancipatie en kinderrechten.
  • Het Ontwikkelen van projecten rond emancipatie, participatie en opvoeding, zoals Project opvoeding "vroegbegonnen veel gewonnen" en maatschappelijke participatie voor Somalische vrouwen.
  • Het vervullen van een brugfunctie tussen Nederlandse maatschappelijke organisaties voor Somalische ouders.
  • Het Organiseren van activiteiten en lessen zoals: taalcoaches, naailessen en een spreekuur.

Nieuws

Nieuwsbrief februari & maart´20

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief met interessante nieuwtjes van IFTIN.  |  lees meer »

Projecten

Programma Opvoedcoach

In het kader van het programma ' Collectieve Zelfredzaamheid Vluchteling (opvoedcoach)' wil Stichting IFTIN de kennis en vaardigheden vergroten van vluchteling gezinnen over de opvoeding in Nederland. Aan de andere kant wil IFTIN een brugfunctie vervullen tussen de Nederlandse zorginstellingen en Vluchteling ouders.  |  lees meer »

Video

Top tien feiten over IFTIN