IFTIN
Participatie op de arbeidsmarkt voor Somalische vrouwen

Een nieuwe kans, een nieuwe weg

Introductie:

Naar aanleiding van het rapport van het Sociaal Plan Bureau (SCP) en onlangs in het rapport van Foundation Open Society is duidelijk naar voren gekomen dat de inburgering en integratie van Somaliërs in Nederland moeizaam verloopt. Zo hebben veel Somaliërs op dit moment een grote achterstand op het gebied van scholing en werk en participeren zij nog maar beperkt in de samenleving. Veel van hen zijn eveneens afhankelijk van een uitkering. Hierdoor bevinden zij zich steeds meer aan de bodem van de samenleving.

- Somalische vrouwen hebben te maken met hele specifieke belemmeringen.
Als eerste het analfabetisme waardoor het leren van de Nederlandse taal een enorme opgave wordt en extra lang duurt, wat hun integratie vertraagt. Daarnaast worstelen zij met de opvoeding van hun kinderen en de eisen die aan hen als ouder worden gesteld. Zij hebben moeite om te communiceren met de verschillende maatschappelijke organisaties waar zij in het dagelijks leven mee te maken krijgen.

-Voor Somalische vrouwen geldt voorts dat zij mee willen doen in hun wijk, invloed willen hebben op hun directe woonomgeving maar door de eerdergenoemde belemmeringen krijgen zij dit niet voor elkaar.

- Een belangrijk kenmerk van de Somalische gemeenschap is hun ondernemerschap. Dit is dan ook een belangrijke reden waarom veel Somaliërs naar Engeland zijn vertrokken omdat het daar gemakkelijker is een bedrijf op te starten. Veel Somaliërs dromen er dan ook van om vanuit hun uitkeringssituatie een eigen bedrijf op te kunnen zetten. Het oerwoud aan regelgeving en de onbekendheid met instellingen die ondersteuning kunnen bieden zijn een struikelblok voor velen.


IFTIN
heeft daarom een project ontwikkelt en uitgevoerd waarin Somalische vrouwen zijn begeleid een ondersteund in het maken van keuzes gericht op de arbeidsmarkt en het vergroten van hun maatschappelijke betrokkenheid en weerbaarheid door actief te worden in hun woon en leefomgeving als vrijwilliger en/of het vergroten van hun economische zelfstandigheid door het opzetten van een eigen bedrijf, of door een opleiding te volgen en uiteindelijk werk te vinden.

Doelgroep:

De doelgroep werd gevormd door een groep van 25 Somalische vrouwen, voornamelijk nieuwkomers die allen in Amsterdam en omgeving wonen in de leeftijd van 20 tot 55 jaar. Het waren vrouwen die nog maar in geringe mate meededen en in de samenleving, veelal werkloos waren, een zwakke financiële positie hadden en het gevoel hadden er niet bij te horen. Zij wilden allemaal een toekomst in Nederland opbouwen en een bijdrage leveren. Aanvankelijk richtte het project zich op 40 vrouwen. Echter na overleg met het Oranje Fonds hebben wij deze doelgroep teruggebracht tot 25 vrouwen en ons daarbij vooral gericht op nieuwkomers.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Oranje fonds en gemeente Amsterdam (SPE)

Participating Women

« terug  |   deel dit artikel op: t f l w

Nieuws

Nieuws over onze activiteiten

Vanaf maandag 24 mei gaan we weer onze fysieke activiteiten starten op onze locatie Mansveltschool. We zien er naar uit onze vrouwen weer te verwelkomen! Voor alle activiteiten geldt dat we met kleine groepjes bij elkaar komen.  |  lees meer »

Projecten

Programma Opvoedcoach

In het kader van het programma ' Collectieve Zelfredzaamheid Vluchteling (opvoedcoach)' wil Stichting IFTIN de kennis en vaardigheden vergroten van vluchteling gezinnen over de opvoeding in Nederland. Aan de andere kant wil IFTIN een brugfunctie vervullen tussen de Nederlandse zorginstellingen en Vluchteling ouders.  |  lees meer »

Video

Top tien feiten over IFTIN