IFTIN
Project Vroeg begonnen Veel gewonnen

Opvoedondersteuning aan Somalische ouders

Introductie:

Bij veel Somalische gezinnen in Nederland spelen ernstige opvoedingsproblemen. Deze worden in belangrijke mate veroorzaakt door opvoeding tussen twee culturen en de onduidelijkheid wat de taak en verantwoordelijkheid is van ouders in Nederland.

Tegelijkertijd is bij veel Somalische ouders onbekendheid met voorzieningen en maatschappelijke organisaties werkzaam op dit gebied en van de verschillende vormen van hulpverlening. Door het vaak weigeren of niet begrijpen van verschillende vormen van hulp vindt een escalatie plaats. Doordat ouders de opvoeding van hun kinderen primair als hun eigen verantwoording zien en geen inzicht hebben in de kinderrechten en plichten van ouders ontstaan er voortdurend conflicten met hulpverleners.

Deze conflicten kunnen dusdanig hoog oplopen dat dit leidt tot onder toezichtstelling en/of uithuisplaatsing van het betreffende kind. Ook voelen ouders zich onbegrepen door leerkrachten en hulpverleners en soms machteloos in de opvoeding van hun kinderen op een wijze die zij gewend zijn.

Aan de andere kant kan worden geconstateerd dat het voor onderwijskrachten en hulpverleners erg moeilijk is om vooral in de beginfase contact te leggen met de ouders en deze op vrijwillige basis te begeleiden. Dit wordt veroorzaakt doordat ouders een angst voor hulpverleners hebben ontwikkeld en zij bang zijn hun kind kwijt te raken. Zij vinden dan ook dat hulpverleners zich niet moeten bemoeien met hun kind. Voorts spelen de taal en cultuurverschil ook een belangrijke rol. Meerdere malen wordt onze organisatie dan ook benaderd om te bemiddelen tussen ouders en hulpverleners.

Deze problematiek speelt sterk bij de groep Somalische nieuwkomers die in de periode 2005 – tot heden naar Nederland zijn gekomen.

Het is een groep vluchtelingen die in een chaotische samenleving zijn opgegroeid die beheerst wordt door een eeuwig lijkend durende burgeroorlog waar overleven het meest belangrijke is. Deze mensen komen nu naar een totaal andere samenleving waarin ook andere eisen aan hen gesteld worden in de opvoeding dan zij van huis uit gewend zijn. Dit is voor veel van hen een haast onmogelijke opgave en leidt tot veel problemen binnen gezinnen.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van dit project:

  • Bevorderen van kennis en vaardigheden van ouders in de opvoeding;
  • Ouders vroegtijdig, als zij nieuw zijn in Amsterdam, begeleiden bij hun opvoedvragen;
  • Vergroten van kennis van opvoeden in Nederland en in twee culturen;
  • Een positief beeld van eigen en Westerse waarde met elkaar combineren;
  • Bevorderen van kennis over kinderrechten, ontwikkeling van kinderen en opvoeddoelen;
  • Ouders tools en vaardigheden aanleren hoe zij beter hun kinderen kunnen begeleiden;
  • Meer kennis bieden over de meest voorkomende organisaties op het gebied van gezondheid, welzijn en jeugd;
  • Vergroten van het netwerk van ouders;

Doelgroep:

De doelgroep werd gevormd door een groep van circa 40 Somalische moeders met opgroeiende kinderen. Het waren over het algemeen ouders met een laag opleiding niveau die de Nederlandse taal nog maar beperkt beheersen. Zij ondervinden vaak problemen met de opvoeding van hun kinderen en kunnen nog maar moeilijk de weg naar instanties vinden. Zij waren overwegend in de leeftijd van 26 tot 55 jaar en woonachtig in Amsterdam.


Dit project werd gefinancierde door oranje fonds en gemeente Amsterdam (SPE , Servicepunt Emancipatie Amsterdam).

vroeg begonnen

vroeg begonnen

« terug  |   deel dit artikel op: t f l w

Nieuws

Nieuws over onze activiteiten

Vanaf maandag 24 mei gaan we weer onze fysieke activiteiten starten op onze locatie Mansveltschool. We zien er naar uit onze vrouwen weer te verwelkomen! Voor alle activiteiten geldt dat we met kleine groepjes bij elkaar komen.  |  lees meer »

Projecten

Programma Opvoedcoach

In het kader van het programma ' Collectieve Zelfredzaamheid Vluchteling (opvoedcoach)' wil Stichting IFTIN de kennis en vaardigheden vergroten van vluchteling gezinnen over de opvoeding in Nederland. Aan de andere kant wil IFTIN een brugfunctie vervullen tussen de Nederlandse zorginstellingen en Vluchteling ouders.  |  lees meer »

Video

Top tien feiten over IFTIN