IFTIN
Project Stille Achterlating

Inleiding:

De afgelopen jaren komt het steeds vaker voor dat Nederlandse jongeren, zowel jongens als meisjes, met een Somalische achtergrond door hun ouders of familie naar Somalië worden teruggebracht.

De reden van deze achterlating is toe te schrijven aan de ouders die vinden dat hun kinderen te veel ‘verwesterd' raken of zijn geraakt en hun geloof minder serieus nemen.

In een aantal gevallen gaat het zelfs om minderjarige kinderen die hier in Nederland zijn geboren. Vooral lijden deze heropvoedingspraktijken tot gedwongen huwelijken. Voor hen is het dan bijna onmogelijk om nog terug te keren naar Nederland.

Ook zijn er ouders die het laatste jaar naar Somalië zijn verhuisd omdat er nu een centrale regering is. Tevens willen veel mensen terugkeren om daar te helpen met het opnieuw bouwen van het land. Het gevolg is dat ook de kinderen mee terug verhuizen naar Somalië. De kans is zeer groot dat de meisjes /jonge dames worden uitgehuwelijkt.

Wij willen ook deze ouders en meiden opzoeken en informeren over de gevolgen van gedwongen huwelijken.

Ondanks maatregelen van de overheid op het gebied van preventie blijft het een problematiek die binnen de eigen gemeenschap moeilijk bespreekbaar is. Maar door het juist wel bespreekbaar te maken en mensen bewust te laten worden van deze schadelijke praktijken lijkt het ons de enige remedie. Hierdoor gaan ook ouders beter begrijpen wat kinderen bezighoudt en komt er meer ruimte voor dialoog en meningsverschillen.

Doelgroep:

De doelgroep zal worden gevormd door een groep van Somalische meisjes in de leeftijd van 12 t/m 23 veelal schoolgaand en daarnaast ook hun ouders. Het bereik zal 35 Somalische meisjes zijn.

Doelstelling van het project:

Het probleem van achterlating bespreekbaar maken binnen de gemeenschap; Meisjes en ouders bewust maken van de gevolgen van achterlating Bevordering onderlinge ondersteuning van meisjes. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Servicepunt Emancipatie (SPE) gemeente Amsterdam

« terug  |   deel dit artikel op: t f l w

Nieuws

Nieuws over onze activiteiten

Vanaf maandag 24 mei gaan we weer onze fysieke activiteiten starten op onze locatie Mansveltschool. We zien er naar uit onze vrouwen weer te verwelkomen! Voor alle activiteiten geldt dat we met kleine groepjes bij elkaar komen.  |  lees meer »

Projecten

Programma Opvoedcoach

In het kader van het programma ' Collectieve Zelfredzaamheid Vluchteling (opvoedcoach)' wil Stichting IFTIN de kennis en vaardigheden vergroten van vluchteling gezinnen over de opvoeding in Nederland. Aan de andere kant wil IFTIN een brugfunctie vervullen tussen de Nederlandse zorginstellingen en Vluchteling ouders.  |  lees meer »

Video

Top tien feiten over IFTIN