IFTIN
Nieuwsbrief februari - maart 2019

Consultatie Somalische Diaspora Nederland met Hoofd Somalie Afdeling R.Haveman (februari)

In februari zijn IFTIN en andere Somalische zelforganisaties uitgenodigd bij het gesprek met de Hoofd Somalie Afdeling, de heer Roelof Haveman. Het doel van de consultatie was voornamelijk het bespreken van de huidige stand van zaken, ontwikkelingen en wederopbouw van Somalie. IFTIN heeft een duidelijk beeld gekregen over wat de Nederlandse ambassade Kenia voor Somalie doet. De aanwezige organisaties, waaronder IFTIN  hebben goed van gedachte kunnen wisselen met de heer Roelof.

 

Intervisie Bijeenkomst Programma Opvoedcoach (februari en maart)

Met de Syrische en Somalische vrijwilligers heeft de projectleider van IFTIN een intervisie bijeenkomst gehouden. De volgende vragen stonden hierbij centraal:

  • Hoe heb je de huisbezoeken van de gezinnen ervaren?
  • Wat zijn je knelpunten?

Er zijn tips en adviezen uitgewisseld hoe de begeleiding van de gezinnen te verbeteren. De projectleider gaf ondersteuning waar nodig.  Onze vrijwilligers doen het heel goed!

 

Vrouwen en Kinderrechten Conventie Somalie 3 t/m 6 maart

Shukri Said Projectleider van IFTIN heeft deelgenomen aan de bijeenkomst Somali Women Convention in Mogadishu. IFTIN zet zich in voor vrouwen en kinderrechten zowel in Nederland als in Somalie. IFTIN is dan ook uitgenodigd als expert op dit gebied om haar kennis te delen met de Somalische overheid en andere vrouwenorganisaties.

 

Startbijeenkomst Opvoedcoach voor de moeders (maart)

Thema: Moederdag & de kracht van vluchtelingenmoeders

IFTIN heeft in feestelijke sfeer informatie gegeven aan de deelnemende gezinnen van het programma opvoedcoach over wat het programma precies inhoudt, de komende activiteiten en informatie over opvoeden in Nederland. De vrouwen hebben elkaar leren kennen en kunnen netwerken. Ook zijn de vrijwilligers/sleutelpersonen in het zonnetje gezet voor het goede werk dat ze doen.

 

« terug  |   deel dit artikel op: t f l

Nieuws

Nieuwsbrief februari & maart´20

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief met interessante nieuwtjes van IFTIN.  |  lees meer »

Projecten

Programma Opvoedcoach

In het kader van het programma ' Collectieve Zelfredzaamheid Vluchteling (opvoedcoach)' wil Stichting IFTIN de kennis en vaardigheden vergroten van vluchteling gezinnen over de opvoeding in Nederland. Aan de andere kant wil IFTIN een brugfunctie vervullen tussen de Nederlandse zorginstellingen en Vluchteling ouders.  |  lees meer »

Video

Top tien feiten over IFTIN