IFTIN
Voorlichting Project Vroeg begonnen veel gewonnen Amsterdam

Datum: 1 en 8 december 2018

Locatie: NoLIMIT Geldershoofd 80 1103 BG Amsterdam

 

Wat houdt deze voorlichting in?

 

De twee voorlichtingsbijeenkomsten bestaan uit de onderstaande thema's:

  • Opvoeden in Nederland

  • Ontwikkelingsfases

  • Veiligheid van kinderen

  • Thema Opvoeden in twee culturen

  • Ondersteuningsstructuur in Nederland: preventie, hulpverlening, gedwongen hulpregels, rollen, functies, verwachtingen: wat is de verantwoordelijkheid van de overheid, wat wordt door hen georganiseerd, wat zijn de verantwoordelijkheden van de ouders, wat wordt van hen verwacht, wat zijn hun rechten en plichten.

     

Opvoeden in twee culturen? Vluchtelingenouders hebben dagelijks te maken met uitdagingen bij de opvoeding: Ze willen hun eigen waarden en cultuur overdragen aan hun kinderen, maar de kinderen ook bijbrengen hoe ze kunnen omgaan met het cultuur van het land waarin ze leven. Maar de bestaande methodes in Nederland blijken niet altijd aan te sluiten op de manier van opvoeden door vluchtelingouders.

 

Tijdens deze training krijgt u informatie over culturele verschillen, het effect en gevolgen daarvan, obstakels voor de ouders bij het opvoeden in een vreemde omgeving en wat bevordert participatie van ouders (en hun kinderen) in de Nederlandse maatschappij.

« terug  |   deel dit artikel op: t f l

Nieuws

Nieuwsbrief februari & maart´20

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief met interessante nieuwtjes van IFTIN.  |  lees meer »

Projecten

Programma Opvoedcoach

In het kader van het programma ' Collectieve Zelfredzaamheid Vluchteling (opvoedcoach)' wil Stichting IFTIN de kennis en vaardigheden vergroten van vluchteling gezinnen over de opvoeding in Nederland. Aan de andere kant wil IFTIN een brugfunctie vervullen tussen de Nederlandse zorginstellingen en Vluchteling ouders.  |  lees meer »

Video

Top tien feiten over IFTIN