IFTIN
Kids activiteit Project VVV en Training Programmaleiders IFTIN

 

Kids activiteit Project Vluchtelingen vrouwen willen verder komen (vvv)

Stichting IFTIN heeft op 4 november een leuk dagje uit georganiseerd voor kinderen bij wie het door hun thuissituatie niet mogelijk is. Zo komen deze kinderen af en toe in een wereld waarin ze kunnen lachen en plezier maken. Vele van onze doelgroep vrouwen en ook hun kinderen komen vanwege hun isolement nauwelijks hun huis uit, nog hebben zij de mogelijkheid om te ontspannen en een dagje uit te gaan. Wij hebben om die reden een gezellige dag georganiseerd voor 15 tal moeders en hun kinderen. Deze moeders hebben meegedaan aan de cursus van het project 'vluchtelingen vrouwen willen verder komen'. En hebben deze succesvol afgerond.

 

 

Training Programmaleiders 'programma vrijwillige zorg' Oranjefonds

Het programma 'opvoedcoach is reeds van start gegaan. IFTIN heeft op 12 november een training gehad van Oranjefonds. Deze training gaat over hoe we ons initiatief 'opvoedcoach' het beste vorm kunnen geven. De bedoeling van de bijeenkomsten met Oranjefonds zijn kennis en advies uitwisselen met organisaties die meedoen met het programma 'vrijwillige zorg'. Ook zijn de bijeenkomsten bedoeld als Inhoudelijke ondersteuning waarbij experts en coaches worden ingezet.« terug  |   deel dit artikel op: t f l

Nieuws

Nieuwsbrief februari & maart´20

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief met interessante nieuwtjes van IFTIN.  |  lees meer »

Projecten

Programma Opvoedcoach

In het kader van het programma ' Collectieve Zelfredzaamheid Vluchteling (opvoedcoach)' wil Stichting IFTIN de kennis en vaardigheden vergroten van vluchteling gezinnen over de opvoeding in Nederland. Aan de andere kant wil IFTIN een brugfunctie vervullen tussen de Nederlandse zorginstellingen en Vluchteling ouders.  |  lees meer »

Video

Top tien feiten over IFTIN