IFTIN
IFTIN aanwezig bij nota speech Sigrid Kaag Minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 

 

 

Op 28 mei heeft Minister Sigrid Kaag toelichting gegeven over het beleidsnota Investeren in perspectief.

De Minister heeft veldpartijen uitgenodigd, waaronder stichting IFTIN met suggesties te komen over het klimaatbeleid, onderwijs en emancipatie. Belangrijke pijlers in het beleidsnota Investeren in Perspectief. Gezellige middag met veel input.

 

Waar gaat het vernieuwde beleid over?

Het vernieuwde beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zal zich onder meer richten op het aanpakken van onderliggende oorzaken van armoede, migratie, terreur en klimaatverandering. Nederland wil ook meer bijdragen aan internationale klimaatactie, duurzame productieketens en inclusieve economische ontwikkeling. 

Het kabinet wil investeren in de markttoegang voor Nederlandse bedrijven en strategische positionering op bestaande markten en groeimarkten.

Kans voor IFTIN om bij te kunnen dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in de hoorn van Afrika en specifiek  in Somalie. 

« terug  |   deel dit artikel op: t f l

Nieuws

Nieuwsbrief februari & maart´20

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief met interessante nieuwtjes van IFTIN.  |  lees meer »

Projecten

Programma Opvoedcoach

In het kader van het programma ' Collectieve Zelfredzaamheid Vluchteling (opvoedcoach)' wil Stichting IFTIN de kennis en vaardigheden vergroten van vluchteling gezinnen over de opvoeding in Nederland. Aan de andere kant wil IFTIN een brugfunctie vervullen tussen de Nederlandse zorginstellingen en Vluchteling ouders.  |  lees meer »

Video

Top tien feiten over IFTIN