IFTIN
Project Vluchtelingen vrouwen willen verder komen

Vrouwen die uit hun isolement willen komen en deelnemen.

Context analyse:

Vrouwen uit onze doelgroep zijn oorspronkelijk uit Somalië gevlucht en wonen een aantal jaren hier terwijl anderen hier nog maar kort wonen. Samen met andere vluchtelingenvrouwen leven zij in een sterk isolement. Ze hebben buiten hun huis weinig contacten met andere vrouwen en hebben vaak niet de middelen om deel te nemen aan tal van activiteiten buitenshuis.  

Datzelfde geldt voor hun kinderen die eigenlijk te maken hebben met een dubbele isolement. Zij komen buiten school weinig in contact met andere kinderen en kunnen ook niet deelnemen aan allerlei activiteiten speciaal voor hun leeftijd.

Veel van deze moeders hebben met elkaar gemeen dat ze weinig scholing hebben, de taal nog onvoldoende beheersen en nog weinig deelnemen aan de samenleving en het gevoel hebben samen met hun kinderen in een isolement te verkeren.

Veel van hen hebben indertijd al hun inburgeringcursussen gevolgd maar hun examen niet gehaald. Het grootste struikelblok voor hen is de Nederlandse taal die zij nog onvoldoende beheersen waardoor zij zich moeilijk verstaanbaar kunnen maken.

De vrouwen schamen zich diep dat zij nog steeds niet Nederlands kunnen spreken. Hierdoor durven zij niet met andere mensen Nederlands te praten omdat zij bang zijn daarop aangekeken en afgewezen te worden. Ook durven zij geen contact te leggen met andere Nederlandse mensen en durven ook niet mee te doen of gebruik te maken van tal van voorzieningen en activiteiten waar zij in principe wel belangstelling voor hebben.

Dit schuldgevoel en soms angst brengt hen in een enorm isolement waardoor zij haast alleen nog maar contacten hebben met landgenoten en telkens in de problemen komen met instanties en organisaties omdat zij niet Nederlands durven te spreken. Doordat zij de taal niet kunnen beoefenen en steeds meer hun eigen taal gaan spreken gaat hun taalvaardigheid steeds verder achteruit en wordt zelfs het voeren van eenvoudige Nederlandse gesprekjes moeilijk.

In onze spreekuren maar ook andere activiteiten krijgen wij regelmatig signalen dat vrouwen vastlopen en geïsoleerd voelen omdat zij zich niet verstaanbaar kunnen maken in het Nederlands. Samen met een aantal van de vrouwen hebben wij daarom dit project ontwikkeld. Hier willen wij het taalniveau van de vrouwen verbeteren door met taal coaching programma's te gaan werken.

Dit heeft als voordeel dat zij met taal bezig zijn en tegelijkertijd in contact komen met andere Nederlanders. Daarnaast willen wij de vrouwen en ook hun kinderen in contact brengen met voorzieningen en activiteiten in hun eigen buurt en hen de mogelijkheden bieden om daar aan mee te doen.

Doelgroep:

De doelgroep zal worden gevormd door een groep vrouwen en meisjes met of zonder kinderen en een vluchtelingen achtergrond die nog niet zolang geleden naar Nederland zijn gekomen in de leeftijd van 18 tot 50 jaar. Veel van hen hebben hun inburgering examen niet gehaald en nog weinig kennis van de samenleving en de buurt waarin zij wonen. Allen wonen in Amsterdam.

Doelstelling:

  • Bevorderen dat vrouwen hun beheersing van de taal verbeteren;
  • Vrouwen en hun kinderen informeren en kennis laten maken met de activiteiten en voorzieningen in hun buurt;
  • Stimuleren zoddat vrouwen zich verder ontwikkelen;
  • Vergroten van de maatschappelijke participatie van vrouwen.

Projectopzet:

In dit project willen wij de vrouwen die hun inburgering examen niet hebben gehaald  de beheersing van de Nederlandse taal laten verbeteren. Daarnaast willen wij vrouwen laten zien hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen en kennis laten maken met de activiteiten en voorzieningen in hun eigen buurt of wijk. Wij denken hierbij niet alleen de vrouwen uit hun isolement te halen maar ook kinderen en hen aanraking te brengen met andere kinderen en activiteiten.


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt Kans fonds en Gemeente Amsterdam (DMO)

Vluchtelingenvrouwen

Vluchtelingenvrouwen

« terug  |   deel dit artikel op: t f l w

Nieuws

Nieuws over onze activiteiten

Vanaf maandag 24 mei gaan we weer onze fysieke activiteiten starten op onze locatie Mansveltschool. We zien er naar uit onze vrouwen weer te verwelkomen! Voor alle activiteiten geldt dat we met kleine groepjes bij elkaar komen.  |  lees meer »

Projecten

Programma Opvoedcoach

In het kader van het programma ' Collectieve Zelfredzaamheid Vluchteling (opvoedcoach)' wil Stichting IFTIN de kennis en vaardigheden vergroten van vluchteling gezinnen over de opvoeding in Nederland. Aan de andere kant wil IFTIN een brugfunctie vervullen tussen de Nederlandse zorginstellingen en Vluchteling ouders.  |  lees meer »

Video

Top tien feiten over IFTIN